Publicat la 23-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în vedere referatul primarului cu nr. 5411/23.10.2015
Tinând cont de prevederile H.C.L. 10/25.februarie.2015 privind aprobare listei de investiţii pe anul 2015
Având în vedere prevederile art.l, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba modificarea listei de investiţii pe anul 2015 prin defalcarea conceptului de investiţie de apă de cel de canalizare, care se regăsesc la cap. 70.02 - Servicii şi dezvoltare publică .
Art.2 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Departamentului financiar-contabil
Locuitorilor comune

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 64 din 23.10.2015.pdf
692 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL