Publicat la 31-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de referatul referentului cultural cu nr. 5699/30.10.2015, avizat de către primar
Având în vedere prevederile art.2 litera d) şi ale articolului 3 din 0.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumire, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Respectând prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii de „Jâku Ronkov" Căminului Cultural din localitatea Dudeştii Vechi, aflat în proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş.
Art.2 Denumirea atribuită prin prezenta Hotărâre, urmează să fie înscrisă în Cartea Funciară aferentă Căminului Cultural Dudeştii Vechi, după îndeplinirea procedurilor privind intabularea acestuia.
Art.3 Prezenta se comunică:

  • Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
  • Consiliului Judeţean Timiş
  • BCPI Sânnicolau Mare
  • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 67 din 31.10.2015.pdf
955 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL