Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Tinând cont de adresa venita din partea iniţiatorilor Clusterului inovativ ROVEST, înregistrată cu nr. 5952/17.11.2015 Tinând cont de referatul primarului cu nr. 5953117.11.2015 Având în vedere prevederile art. 121 din Constitutia României În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din
Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă aderarea Comunei Dudeştii Vechi la Clusterul inovativ ROVEST, în vederea realizării următoarelor obiective:

  • dezvoltarea colaborării între membrii în vederea dezvoltării economice şi sociale a regiunii
  • introducerea elementelor de cercetare si inovare in activitatile medicale
  • calificarea, perfectionarea si specializarea fortei de munca în sectorul medical şi în domeniile adiacente
  • atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea activităţilor medicale
  • atragere investiţiilor în regiune, prin realizarea de misiuni economice în vederea identificării de parteneri economici în vederea stabilirii de parteneriate de afaceri şi realizarea de investiţii.
  • organizarea şi participarea de/la simpozioane, conferinţe şi seminarii, în ţară şi străinătate.


Art.2 Se împuterniceşte domnul NACOV Gheorghe, în calitate de primar al comunei Dudeştii Vechi, să semneze actul de înfiinţare, statutul şi toate actele necesare în vederea
înfiinţări şi funcţionării Clusterului inovativ ROVEST.

Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Iniţiatorilor clusterului inovativ Rovest
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 73 din 20.11.2015.pdf
892 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL