Publicat la 03-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul primarului inregistrat cu nr. 6116/27.11.2015

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 11 voturi pentru, o abtinere, din 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se numeste reprezentant al Consiliului Local Dudestii Vechi in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Beba Veche - Dudestii Vechi domnul Velciov Petru.
Art.2. Prezenta se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetul Timis
Consiliului Judetean Timis
Celor in cauza
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 75 din 03.12.2015.pdf
779 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL