Publicat la 03-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Primarul comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Tinand cont de OU G 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 225/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
Avand in vedere referatul compartimentului Venituri inregistrat cu nr. 6161/02.12.2015, In conformitate cu art. 36 alin.4 lit. c si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se stabilesc taxele si impozitele locale pe anul 2016 conform anexelor la prezenta Hotarare.
Art.2. Prezenta se comunica;
Prefecturii Judetului Timis
Consiliului Judetean Timis
Compartimentului venituri al aparatului propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

 

DESCARCATI FISIERUL IN FORMAT PDF, DE MAI JOS, PENTRU A VIZUALIZA INTREG DOCUMENTUL CARE MAI CONTINE SI URMATOARELE:

  1. ANEXA nr. 1 la HOTĂRÂREA NR. 76 din 3 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
  2. ANEXA nr. 2 la HOTĂRÂREA NR. 76 din 3 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
  3. ANEXA nr. 3 la HOTĂRÂREA NR. 76 din 3 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
  4. ANEXA nr. 4 la HOTĂRÂREA NR. 76 din 3 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 76 din 03.12.2015.pdf
966 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL