Publicat la 03-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de adresa venita din partea iniţiatorilor Clusterului inovativ ROVEST, înregistrată cu nr. 5952117.11.2015
Tinând cont de Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 73/20.11.2015
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă participarea Comunei Dudeştii Vechi, alături de celelalte entităţi ce compun Clusterul inovativ ROVEST, cu suma de 2.500 lei (douămiicincisutelei), pentru constituirea patrimoniului iniţial al acestuia.
Art.2 Se aprobă suma de 2.500 lei ( douămiicincisutelei), reprezentând cotizaţia anuală a Comunei Dudeştii Vechi în cadrul Clusterului inovativ ROVEST.
Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Iniţiatorilor clusterului inovativ Rovest
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 78 din 03.12.2015.pdf
791 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL