Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Avand in vedere adresa Consiliului Local Mako(Ungaria) cu nr.1/1221-1 ;2015/I,
Tinând cont de referatul primarului cu nr. 6426/ 18.12.2015,
Având în vedere prevederile art. 45, alin.2, lit. e) şi alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă amplasarea unei plăci comemorative, în localitatea Dudeştii Vechi, în memoria lui Csanad şi a episcopului Gellert care a întocmit eparhia de Cenad.
Art.2 Pe placă va fi inscripţionat următorul text în limbile bulgară, română şi maghiară: "În anul 1029 pe câmpia dintre Dudeştii Vechi şi Tomnatic, trupele regale au învins pe rebelul Ajtony. După acest eveniment a fost înfiinţat judeţul Cenad, iar în anul 1030, cu sprijinul episcopului Gellert, eparhia Cenad. "
Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Consiliului Local Mako, Ungaria
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 83 din 21.12.2015.pdf
943 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL