Publicat la 29-01-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş ,
Având în vedere referatul înregistrat cu nr. 293/28.01.2016 al referentului cultural, cu propunerea privind Agenda Cultural-Sportivă şi de Tineret pe anul 2016,
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemelor de finanţare a programelor şi proiectelor culturale cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 6 lit. (a) pct.4, 5, 6 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba Agenda Cultural-Sportivă si de Tineret pe anul 2016 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 Prezenta se comunica către:
Instituţia Prefectului Timis
Consiliului Judeţean Timis
Referentului cultural Pavel Velciov
Locuitorilor comunei

DOCUMENTUL MAI CONTINE SI URMATOARELE PAGINI:

  • Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 29.01.2016

DESCARCATI FISIERUL IN FORMAT PDF DE MAI JOS, PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 02 din 29.01.2016.pdf
790 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL