Publicat la 22-02-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere referatul primarului îmegistrat cu m.703 I 22.02.2016

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Dudeştii Vechi m. 56 I 13.10.2015

Prevederile Legii 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea m.215 a Administraţiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 2 abtineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se numeşte domnul PETCOV Gheorghe, CNP 1430723353969, jud. Timiş identificat cu C.I. seria TM, m. 64 7971 eliberat de SPCLEP Sânnic. Mare, domiciliat în Dudeştii Vechi, m. 463, jud. Timiş reprezentant al Consiliului Local Dudeştii Vechi în Consiliul Director al Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov, asociaţie în curs de constituire.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timisoara D 1. Petcov Gheorghe Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 5 din 22.02.2016.pdf
664 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL