Publicat la 22-02-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vederea adresa Ocolului Silvic Timişoara cu nr. 666/17.02.2016

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr.695 I 22.02.2016

Ţinând cont de dispoziţiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă împădurirea unor suprafeţe de teren, aflate în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi, situate în extravilanul acesteia ca urmare a sponsorizării oferite de Ocolul Silvic Timişoara.

Art.2 Terenul pe care urmează să fie amplasaţi puieţii, urmează să fie identificat şi aprobat de către Consiliul Local, după stabilirea cuantumului şi a condiţiilor în care urmează să se realizeze sponsorizarea.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timiscov Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Timişoara Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 6 din 22.02.2016.pdf
759 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL