Publicat la 22-02-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere cererea dl. Rus Traiam înregistrată cu nr. 675/22.02.2016

Ţinând cont de dispoziţiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării a imobilului înscris in CF 403892 Dudestii Vechi, nr. Top 403892, în suprafaţă de 2.400 mp aflat în domeniu privat al comunei Dudeştii Vechi

Art.2 Caietul de sarcini şi condiţiile licitaţiei urmează să fie aprobate într-o sedinţă de consiliu local viitoare.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţiş Timiş Consiliului Judetean Timiscov Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 7 din 22.02.2016.pdf
633 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL