Publicat la 06-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Având in vedere referatul dl. primar înregistrat cu nr. 1999 din 06.05.2016

Ţinând cont de avizele Comisiei Economice, Buget-Finanţe şi Comisiei Juridice, înregistrate cu nr. 2000/06.05.2016, respectiv 2001 I 06.05.2016;

Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea a<lm!nistraţiei publice locale

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Locul de desfăşurare al acţiunilor de campanie electorală se stabileşte la Căminul Cultural "Jak:u Ronkov" Dudeştii Vechi, respectiv Căminul Cultural din Cheglevici.

Art.2 Spaţiile menţionate la art. I se vor închiria în baza cererilor venite din partea formaţiunilor politice I candidaţilor independenţi, în mod gratuit.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Persoanelor interesate Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 22 din 06.05.2016.pdf
660 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL