Publicat la 10-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil al Liceului Teoretic „Sfintii Kiril si Metodii'', Dudestii Vechi inregistrat cu nr. 961 din 08.06.2016

In conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli dupa cum urmează :

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • SURSA A: Cheltuieli
  • SURSA E: Venituri
  • SURSA E: Cheltuieli

 Art.2 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Timiş Consiliului Judeţean Timiş Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului Liceului Teoretic Sfintii Kiril si Metodii Dudestii Vechi Locuitorilor comunei

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 35 din 10.06.2016.pdf
855 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL