Publicat la 24-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş ;

În temeiul Art. 31 Alin . 2 din Legea Nr. 215 I 2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

--------------------

Hotărăște:

Articol unic. Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 05 iunie 2016, pe întreaga durată a mandatului Consiliulul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, în următoarea componenţă:

1. KARADJOV Anton - preşedinte

2. CÎRJAN Natalia-Bianca - secretar

3. BUDUR Ioan-Daniel

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 01 din 24.06.2016.pdf
746 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL