Publicat la 24-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş ;

Având în vedere raportul Comisiei de validare a mandatelor

În temeiul Art. 31 alin (5) din Legea Nr. 215 I 2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,

--------------------

Hotărăște:

Articol unic. Se validează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi la data de 05 iunie 2016:

1. BERCEANU Iancu Constantin

2. BOIAN Nicolae-Romi

3. BUDUR Adrian

4. BUDUR Ioan-Daniel

5. CÎRJAN Natalia Bianca

6. KARADJOV Anton

7. NACOV Gheorghe

8. POP Dumitru

9. ROMANOV Rafael

1O. TOPCIOV Petru

11. TRESTIANU Tania

12. VELCIOV Petru

13. VELCIOV Stanca

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 02 din 24.06.2016.pdf
875 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL