Publicat la 24-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş ;

Având în vedere prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 2 I 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

În temeiul Art. 34 alin (2) din Legea Nr . 215 I 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

--------------------

Hotărăște:

Articol unic. Se declară legal constituit Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, în următoarea componenţă:

1. BERCEANU Iancu Constantin

2. BOIAN Nicolae-Romi

3. BUDUR Adrian

4. BUDUR Ioan-Daniel

5. CÎRJAN Natalia Bianca

6. KARADJOV Anton

7. NACOV Gheorghe

8. POP Dumitru

9. ROMANOV Rafael

1O. TOPCIOV Petru

11. TRESTIANU Tania

12. VELCIOV Petru

13. VELCIOV Stanca

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 03 din 24.06.2016.pdf
736 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL