Publicat la 24-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeştii Vechi nr 3 din 24 iunie 2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Comunei Dudeştii Vechi ;

În temeiul Art . 35 Alin (1) din Legea Nr. 215 I 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Articol unic. Domnul consilier Karadjov Anton se alege preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 1 lună, începând cu data de 24.06.2016.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 04 din 24.06.2016.pdf
790 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL