Publicat la 24-06-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Dudeştii Vechi, Judeţul Timiş ;

Având în vedere Procesul - Verbal al Comisia de numărare a voturilor, referitor la rezultatele votului secret exercitat de consilieri, pentru alegerea viceprimarului ;

În temeiul Art. 57 Alin. 3 din Legea Nr. 215 I 2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, cu 7 voturi pentru din 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Articol unic. Domnul consilier Adrian BUDUR se alege în funcţia de viceprimar al comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 05 din 24.06.2016.pdf
736 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL