Publicat la 13-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Dudeştii Vechi, înregistrată cu nr. 2942113.07.2016

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 35/2002 privind Regulamentui-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor publici locali, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Dudeştii Vechi, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 8 din 06.07.2012, care are acelaşi obiect de reglementare.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.6 din 13 iulie 2016 - REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZAREA SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL DUDESTII VECHI
  • Cap.I. - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
  • Cap.II. - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL. PREŞEDINTELE DE SEDINŢĂ
  • Cap.III - ALEGEREA VICEPRIMARULUI
  • Cap.IV - COMISIILE DE SPECIALITATE
  • Cap.V - SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL
  • Cap.VI - ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI
  • Cap.VII - EXERCITAREA FUNCŢIEI DE CONSILIER LOCAL

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 06 din 13.07.2016.pdf
645 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL