Publicat la 13-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 2940/13.07.2016,

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 20 I 15.06.2005 privind primirea Consiliului Local Dudeştii Vechi ca membru în cadrul Asocatiei Sportive Pobeda Prevederile Legii 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se numeşte domnul consilier KARADJOV Anton, CNP 1821102352291 identificat cu CI seria TM nr. 570151 eliberat de SPCLEP Sînnic. Mare la data de 16.01.2007 cu domiciliul în Dudeştii Vechi, nr. 1306, jud. Timiş, drept reprezentant al Consiliului Local Dudeştii Vechi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Sportive Pobeda Dudeştii Vechi.

Art.2 Domnul Karadjov este împuternicit de către Consiliul Local Dudeştii Vechi să semneze în numele şi pe seama acestuia, orice documente vor fi necesare în vederea bunei funcţionări a Asociaţiei.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Dl. Anton KARADJOV Asociaţiei Sportive Pobeda Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 09 din 13.07.2016.pdf
642 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL