Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de proiectul de Hotărâre cum. 2941/13.07.2016 şi de avizul cum. 3058 din 20.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Culte, Sport, Învătămân, probleme ale minorităţilor , muncă şi protecţie socială

Având în vedere prevederile art.2 şi 3 din O.G. m. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumire, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea m.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii de „Drugarju Viruzab Stujan", tribunei a II-a a stadionului de fotbal „Hristo Stoichkov Arena", aflat în proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timiş Consiliului Judetean Timiş Asociaţiei Sportive Pobeda Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 13 din 20.07.2016.pdf
593 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL