Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere referatul dl. primar înregistrat cu nr. 3018/19.07.2016,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 3017 din 19.07.2016 şi de avizul favorabil al Comisie juridice, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 3057 I 20.07.2016,

Văzând prevederile art.8 alin.(1) din Actul constitutiv al Asociaţiei

În conformitate cu art. 36 alin 1, art.37 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se desemnează următoarele persoane drept reprezentanţi ai Comunei Dudeştii Vechi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche - Dudeştii Vechi :

  • Bono CUCALAN
  • Adrian BUDUR
  • Tania ŢERMURE TRESTIANU

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judeţean Timis Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche - Dudeştii Vechi Persoanelor în cauză Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 19 din 20.07.2016.pdf
618 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL