Publicat la 08-04-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Descriere:

Lucrarea propusă este de desfiintare locuinta parter realizata din pamant batut într-o stare avansata de degradare Sconstruita=175mp.

Pe imobilul - teren şi / sau construcţii - situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, str. - , nr. 465, se. - , et. - , ap. - .

Carte funciară Nr. 405065 Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil - sau nr. cadastral I nr. topografic Cad: I Top:Cl 2262-2264/b. S=1439 mp

--------------------

Valoare:

30205 Ron.

1465 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL