Publicat la 09-07-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Descriere:

Lucrarea propusă este de realizare a unei locuinţe P+M în comuna Dudestii-Vechi nr.589, pe terenul înscris în CF nr.403266 Top.nr.403266 liber de constructii în suprafata de 823 mp proprietatea d-lui Velciov Gheorghe si sotiei Mariana Ramona.

Sconstruita=21 l.25 mp, Sdesfasurata=399,12 mp,Sutila=345,54 mp, POT-25,66%, CUT=0,48 -retragerea fata de aliniamentul stradal este de 5m.

--------------------

Valoare:

22.0643,5 Ron.

1380 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL