Publicat la 03-08-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Descriere:

SONDA EXPLORARE PETROL, GAZE NATURALE SI PLATFORMA AFERENTA

Supr. 21 OOO mp, suprafata construita 10500 mp. În baza documentaţiei tehnice - pentru autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C. nr. 19CC/.2016

--------------------

Valoare:

6.419.064 Ron.

1512 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL