Publicat la 11-08-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Descriere:

Pe imobilul - teren şi/sau construcţii localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, str. domeniul public din intravilanul localităţii. situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, - , nr. 344 - , se. - , et. - , ap. - , reprezentat de Carte funciară Nr. 401106-Cl-U2 , Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil - sau nr. cadastral / nr. topografic 749-751/a/b/1/I S-1222mp- .

--------------------

Valoare:

1.295.392 Ron.

1247 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL