Publicat la 06-04-2016 în UrbanismCertificate de Urbanism2015

Descriere:

Ca urmare a cererii adresate de IOAN RODINA , cu domiciliul în BUCURESTI, Calea Floreasca - , nr 246C sect. 1 , bl. - , se. - , et. 22 - , ap. - , imputernicit S.C NIS PETROL SRL cu nr.608/24.08.2015CUI R029111546, înregistrată cu nr. 1458 din 29.03.2016.

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul Timiş, Comuna Dudeştii Vechi, cod oştal , str.EXTRAVILAN - , nr. , ap. - .

Sau identificat prin Carte Funciară Nr. 405394, Număr Cadastral / Număr Topografic al parcelei Cad. 405394

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. 401085 / 02.08.1999, faza PUG elaborată de S.C. IPROTIM ··S.A., aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 32/19.08.2009.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,

--------------------

1577 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL