Publicat la 21-09-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 4559/20.09.2016, avizul favorabil nr. 4585/21.09.2016 dat de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism şi avizul favorabil nr. 4586/21.09.2016 dat de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului,

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (I) a, şi de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L.

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. I, art. 37 si art.45 alin(!) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat cu cota de 20 % TVA pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Extinderea şi modernizare sistemului centralizat de alimentare cu apa a localităţii Dudeştii Vechi, judeţul Timiş" , inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG 28/2013.

Art.2. Devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat se regăseşte în Anexa nr. I, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

 Art.3. Prezenta se comunica:

  • Institutiei Prefectului
  • Judelui Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Celor in cauza
  • Locuitorilor comunei

PREZENTA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa nr. l Ia HCL nr. 31 din21.09.2016 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% PENTRU LUCRĂRILE REST DE EXECUTAT

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DIN LINK-UL DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 31 din 21.09.2016.pdf
841 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL