Publicat la 19-10-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Referatul primarului cu nr. 5362I18.10.2016 privind rectificarea de buget;

Având in vedere referatul compartimentului financiar-contabil al Liceului Teoretic „Sfintii Kiril si Metodii", Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 5377 din 19.10.2016;

Avizul Comisiei Economice, buget-finanţe, agricultură, amenjarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism;

In conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Total venituri: 180 mii lei, din care:

- Se adauga la contul 07.02.01.01 -suma de 15 mii lei

- Se adauga la contul 07.02.03- suma de 15 mii lei

- Se adauga la contul 30.02.05 - suma de 20 mii lei

- Se adauga la contul 35.02.01 - suma de 130 mii lei

Total cheltuieli: 180 mii lei, din care:

Se adauga la cap. 67.02.20 - alocatii bugetare, sport- suma de 35 mii lei

Se adauga la cap. 68.02.57 - indemnizatii handicap si aj incalzire la aj social - suma de 20 mii lei

Se adauga la cap. 70.02.20 - dezvoltarea si intretinerea comunitatii - suma de 120 mii lei, din care :

- 63 mii lei chiria restanta din anul 2014 ptr. Iluminat festiv (Elba) - 17 mii lei ptr ceasul din centrul comunei ( Blink Studio)

- 40 mii lei ptr plata energie electrice la iluminatul public Se adauga la cap. 51.02.51

-subvenţii şi transferuri-suma de 5 mii lei

De la cap. 84.02.71 , pozitia B din lista de investitii pe anul 2016 - suma de 90 mii lei se repartizeaza astfel :

- 30 mii lei SF ptr. trotuare, cap bugetar 84.02.71, pozitia Cc - 20 mii lei SF ptr. executie piata , cap 70.02.71, pozitia Cc

- 20 mii lei SF ptr. executie parc, cap 67.02.71, pozitia Cc

- 20 mii lei SF ptr. reabilitare C aminul de zi ptr persoane varstnice, pozitia C c

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 40 din 19.10.2016.pdf
730 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL