Publicat la 19-10-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul dl. primar cu nr. 5314 din 17 octombrie 2016;

Văzând cele două Rapoartele de evaluare realizate de SC Confident Management Consulting S.R.L. Prin dl. Furdui Ilie Ioan ;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, cum modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "Teren intravilan construibil cu suprafaţa de 2. 400 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEVAR.

1.(2) Terenul înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi, nr. top 403892, în suprafaţă de 0,24 mp, aflat în domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, conform raportului mai sus menţionat, are o valoare de 16. 790 lei.

Art.2(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "Teren extravilan agricol cu cota de 112 din suprafaţa de 8. 600 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEV AR

2.(2) Cota de 112 din terenul înscris în CF 405068 Dudeştii Vechi, nr. top 405068, tarla 2078, nr. parcela 4, în suprafaţă de 0,43 mp, aflat în proprietatea lui Rus Traian şi Rus Niculina, conform raportului mai sus menţionat, are o valoare de 8.640 lei.

Art.3 Se aprobă schimbul de terenuri între Comuna Dudeştii Vechi, pe de o parte şi domnul Rus Traian şi doamna Rus Niculina, pe de altă parte, în urma căruia imobilul înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi, cu nr. cadastral 403892 Dudestii Vechi, aflat în proprietatea Comunei Dudeştii Vechi va trece în proprietatea soţilor Rus Traian şi Rus Niculina urmând ca în schimbul acestuia Comuna Dudeştii Vechi să primească de la soţii Rus Traian şi Rus Niculina terenul înscris în CF 405068 Dudeştii Vechi nr. top 405068, tarla 2078, nr. parcela 4 plus o diferenţă( suită) de 8.318 lei

Art.4 (1) Schimbul de terenuri se va realiza doar în cazul dezmembrării terenului înscris în CF 406068 Dudeştii Vechi, aflat în proprietatea soţilor Rus Traian şi Rus Niculina. ## (2) Toate costurile necesare operaţiunii de dezmembrare a terenului vor fi suportate de către proprietarul terenului, respectiv Rus Traian şi Rus Niculina

 Art.5 Prezenta se comunică:

Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş

Consiliului Judetean Timiş

Rus Traian şi Rus Niculina

Locuitorilor comunei,

prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 41 din 19.10.2016.pdf
658 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL