Publicat la 22-11-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş;

Având în vedere faptul ca drumul comunal DC 6, care face legătura între comuna Dudeştii Vechi şi comuna Teremia Mare nu este reabilitat;

Văzând prevederile O.G: nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă iniţierea demersurilor necesare pentru reclasificarea drumului comunal DC 6 care face legătura între comuna Dudeştii Vechi şi comuna Teremia Mare, pe întreaga lungime a acestuia, aflată doar în extravilanul localităţii Dudeştii Vechi, astfel încât acest drum să facă parte din categoria drumurilor judeţene.

Art.2 Se aprobă intabularea drumului comunal DC 6, pe întreaga lungime a acestuia, care se regăseşte pe teritoriul administrativ al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Institutiei Prefectului- Judetul Timis

- Consiliului Judeţean Timiş

- Compartimentului urbanism

- BCPI Sannicolau Mare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 50 din 22.11.2016.pdf
725 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL