Publicat la 07-12-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localităţii Dudeştii Vechi, judeţul Timiş"

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tiinis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr.6356 clin 07.12.2016,

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (1)

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 prin care a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi faptul că obiectivului de investiţie:,,Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localităţii Dudeştii Vechi, judeţul Tiiniş" este inclus în acesta.

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) clin Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, clin 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Modernizare sistemului centralizat de alimentare cu apa a localităţii Dudeştii Vechi, judeţul Timiş", inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013.

Art.2. Devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a categoriilor e cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală

Art.4 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri încetează prevederile H.C.L. nr. 31 clin 21 septembrie 2016.

Art.5 Prezenta se comunica:

Institutiei Prefectului - Judetul Tiinis

Consiliului Judetean Tiinis

Celor în cauză

Locuitorilor comunei

 

Documentul mai contine:

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% PENTRU LUCRĂRILE REST DE EXECUTAT privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „ MODERNIZAREA SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITATll DUDESTII VECHI, COMUNA DUDEŞTII VECHI JUDEŢUL TIMIŞ"

Descarcă documentul în format PDF:

HCl 55 din 07.12.2016.pdf
782 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL