Publicat la 07-02-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 384.01.2017 ;

Ţinând cont de avizul Comisiei pentru cultură, culte,sport,Învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor şi protecţie socială cu nr. 498 / 06.02.2017 precum si de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apărarea drepturilor omului cu nr. 497 /06.02.2017;

Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, emis cu nr. 13.874 din 13.01.2017;

Ţinând cont de prevederile art.19, punctul 7 alin.(2) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi de la bugetul de stat ; în temeiul artl 9 din Legea educaţiei naţionale nr.1 / 2011;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit (a) pct.1 si art45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Reţeaua şcolară la nivelul comunei Dudeştii Vechi, pentru anul şcolar 2017-2018, se organizează astfel: Liceul Teoretic "Sf. Kiril şi Metodii" Dudestii Vechi - unitate cu personalitate juridică, de stat Scoala primară Cheglevici - unitate fară personalitate juridică (arondată), de stat Gradiniţa cu Program Prelungit Dudestii Vechi - unitate fară personalitate juridică (arondată), de stat Gradiniţa cu Program Normal Cheglevici - unitate fară personalitate juridică (arondată), de stat

Art.2.Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului Timis .: Consiliului Judetean Timis - Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii - Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş - Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 05 din 06.02.2017.pdf
476 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL