Publicat la 04-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei DUDESTll VECHI, Judeţul Timiş

În vederea accesării fondurilor - Programului National de Dezvoltare Rurală, SUB-MĂSURA 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural"";

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local DUDESTll VECHI;

În conformitate cu prevederile: • Art.20 alin.(2) din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local DUDESTll VECHI;

în temeiul art.10, art. 38 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c), art.46 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001, privind administ aţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie, adoptă prezenta:

--------------------

Hotărăște:

Art.1.- Consiliul Local al comunei DUDESTll VECHI confirmă necesitatea şi oportunitatea investitiilor. Activitatea culturala din localitătile DUDESTll VECHI si CHEGLEVICI se desfăsoară, in majoritatea cazurilor, in căminele culturale existente in respectivele localităţi, care nu dispun de infrastructura adecvata si conforma, cu cerinţele actuale minime pentru acest gen de activitate, datorita lipsei de dotări, degradărilor de la nivelul şarpantei, învelitorii, finisajelor interioare si exterioare, dar si datorita instalaţiilor interioare neconforme. Situaţia prezentata mai sus justifica necesitatea si oportunitatea reabilitării si modernizării căminului cultural "KAROL TELBIZOV" din localitatea Dudeştii Vechi si a căminului cultural din localitatea Cheglevici in scopul asig urării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţi lor culturale conform normelor europene

 

 

Pentru a citi intreg documentul descarcati continutul de mai jos

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 25 din 03.03.2017.pdf
589 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL