Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere propunerea domnului primar prin doreşte acordarea unor bonusurie către toate femeile angajate în cadrul primăriei şi a liceului din localitatea Dudeştii Vechi

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă acordarea unei prime în valoare de 100 de lei pentru toate femeile care sunt angajate în cadrul instituţiei primăriei comunei Dudeştii Vechi şi în cadrul Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi.

Art.2 Aceste suma vor fi suportate din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului financiar- contabil - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 32 din 03.03.2017.pdf
569 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL