Publicat la 01-09-2009 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Avand in vedere necesitatea colectarii gunoiului menajer pe raza comunei Dudestii Vechi,

Avand in vedere referatul d-lui primar Gheorghe Nacov, inregistrat cu nr.6300/01.09/2009, prin care propune stabilirea taxei la valoarea de 6lei/persoana/luna.

In baza prevederilor art. 36 alin 4 litera (c), si art. 45 alin (2) lit. c din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, cu unanimitate de voturi pentru, din 8 consilieri prezenti, 10 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se stabileste taxa reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare in cuantum de 6 lei/persoana/luna

Art. 2 Prezenta se comunica

  • Prefecturii Judetului Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Locuitorilor Comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL-Nr-38.pdf
901 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL