Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Referatul primarului cu nr. 3033 / 19.07.2016

Avand in vedere referatului compartimentului financiar contabil al Liceului Teoretic "Sf. Kiril si Metodii", Dudestii vechi, inregistrat cu nr 3034 / 29.07.2016

Pentru mai multe detalii descarcati documentul de mai jos in format PDF.

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atat partea de venituri cat si partea de cheltuieli conform anexei la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art. 2 Presenta se comunica:

  • Institutiei Prefectului Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Directiei Generala Regionala Timis
  • Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului
  • Liecului Teoretic "Sf. Kiril si Metodii"
  • Locuitorilor Comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 20.07.2016.pdf
938 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL