Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Având în vedere:

- referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr.2133/24.04.2017;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local DUDESTII VECHI, înregistrat cu nr. 2277/ 26.04.2017, În baza Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canal Timiş, art. 21(l)

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi celor ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. 7 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţ e.

--------------------

Hotărăște:

Art :l - Se mandatează domnul Bono CUCALAN - PRIMAR al comunei DUDEŞTII VECHI, cetăţean român, născut la data de 19.10.1967 la Sânnicolau Mare, domiciliat în Dydeştii Vechi, nr. 242, judeţu l Timiş, posesor al C.I. Seria TZ nr. 091941, eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 17.10.2013, ca în Adunarea Generală ordinară din data de 28.04.2017 să aprobe intrarea în Asociaţie a comunei Chevereşu Mare.

 

 

Descarcati pdf-ul de mai jos.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 47 din 26.04.2017.pdf
542 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL