Publicat la 29-09-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4672 din 12.09.2017

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de dispoziţiile Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ;

Prevederile Legii nr. 15 /1994 privind privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale ;

Ţinând cont de Decizia conducerii Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi cu nr. 76 din 23.08.2017 precum şi de procesul verbal înregistrat cu nr. 1696/31.08.2017

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar care nu mai îndeplinesc condiţiile tehnice de utilizare şi prezintă un grad ridicat de uzură fizică, conform propunerii înaintate de către comisia constituită în acest sens la nivelul Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi şi

Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducere Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi prin persoanele desemnate în acest sens.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 85 din 13.09.2017.pdf
262 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL