Publicat la 29-09-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul întocmit de către consilierul primarului, înregistrat cu nr. 4673/12.09.2017

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 777 /2016 privind structura, organizare şi funcţionarea Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor stradale

Luand în considerare prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se desemnează domnul viceprimar Adrian Budur ca şi reprezentant al Consiliului Local Dudeştii Vechi, în vederea implementării la nivelul comunei noastre a programului Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale.

Art.2 Acesta va avea rol de validare pe procesele de gestionare drumuri şi adrese, în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în materie, prin creearea unui cont de acces în aplicaţiile mai sus menţionate.

Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către domnul viceprimar Adrian Budur, împreună cu persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului carora le-au fost delegate responsabilităţi cu privire aplicarea acestor două programe.

Art.4 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Domnului Adrian Budur - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 86 din 13.09.2017.pdf
253 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL