Publicat la 29-01-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş ,

  • Având în vedere referatul înregistrat cu nr. 230/28.01.2015 al referentului cultural, cu propunerea privind Agenda Cultural-Sportivă şi de Tineret pe anul 2013
  • Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemelor de finanţare a programelor şi proiectelor culturale cu modificările şi completările ulterioare,
  • În conformitate cu art.36 alin 1, alin 6 lit. (a) pct.4, 5 si 6, si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art 1. Se aproba Agenda Cultural-Sportivă si de Tineret pe anul 2015 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Prezenta se comunica către: Instituţia Prefectului Timis Consiliului Judeţean Timis, Referentului cultural Pavel Velciov, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr. 2 din 29.01.2015.pdf
734 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL