Publicat la 29-01-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş

  • Având în vedere referatul compartimentului taxe şi impozite avizat de primar înregistrat cu nr. 290/23.01.2015,
  • Ţinând cont de HCL 31/2014 şi HCL 44/2014,
  • Ţinând cont de prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal
  • În conformitate cu art.36 alin 1, alin 6 lit. (a) pct.4, 5 si 6, si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art 1 Se aproba ca, începând cu anul 2015, impozitarea terenurilor agricole din extravilanul Unităţii Administrativ Teritoriale Dudeştii Vechi să se realizeze conform studiului OSPA privind stabilirea claselor de fertilitate, insuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr.31/2014 modificată prin Hotărârea nr 44/2014.

Art.2 Prezenta se comunica către: Instituţia Prefectului Timis Consiliului Judeţean Timis, Departamentului taxe şi impozite, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 3 din 29.01.2015.pdf
775 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL