Publicat la 17-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Primarul Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş

Avand in vedere adresa Inspectoratului Şcolara Judeţean Timiş cu nr.872/05.02.2015, referatul înregistrat cu nr. 517/17.02.2015 cu propunerea pentru stabilirea reţelei şcolare pe anul 2015-2016 ş1 referatul Comisiei juridice, disciplină şi administraţie publică locală cu nr. 527/17.02.2015

Tinând cont de prevederile art.19, punctul 7 alin.(2) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi de la. bugetul ele stat şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016, aprobată cu Ordinul M.E.N. nr.4894/ 10.11.2014

În temeiul Legii educaţiei naţionale cu nr.1/2011, art.19 alin.4, art.61 alin. l.

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 li-::.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se stabileşte reţeaua şcolară la nivelul comunei Dudeştii Vechi pe anul şcolar 2015-2016, dupa cum urmează:

  • Liceul Teoretic "Sf. Kiril şi Metodii" Dudestii Vechi - Pers. juridică
  • Scoala primară Cheglevici - arondată
  • Gradinita PP Dudestii Vechi - arondată
  • Gradinita PN Cheglevici - arondată

Art.2.Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis, Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 7 din 17.02.2015.pdf
651 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL