Publicat la 17-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere cererea nr 524/17.02.2015 a Cabinetului Medical Dr.Augustinov şi cererea nr.525/ 17.02.2015 a Cabinetului Medical Dr.Augustinov Ecaterina

In baza prevederilor art. 123 din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale

Tinancl cont de prevederile Hotarari Guvernului 884 / 2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art. I Se emite acordul de principiu in vederea încheierii unui contract de concesionare catre Cabinetul Medical Dr. Augustinov, CUI 20092840, pentru spatiul necesar desfăşurării activităţii.

Art.2 Se emite acordul de principiu in vederea incheierii unui contract de concesionare catre Cabinetul Medical Dr. Augustinov Ecaterina, CUI 20092823, pentru spatiul necesar desfăşurării activităţii.

Art.3 Concesionare acestor spaţii se va desfăşura cu respectarea prevederilor legale impuse ele Hotarari Guvernului 884 / 2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Cabinetul Medical Dr. Augustinov, Cabinetul Medical Dr. Augustinov Ecaterina, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 9 din 17.02.2015.pdf
660 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL