Publicat la 25-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Avand in vedere propunerea referentului agricol Kalapis Ioan înregistrata cu nr.518/ 17.02.2015 s1 referatul primarului nr.519/ 17.02.2015

Tinand cont de adresa Consiliului Judetean Timis nr.4 71/11.02.2015

Tinand cont de prevederile Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, completata cu Ordinul MADR nr. 1846/2014 si Ordinul MADR nr. 20/2015,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2006 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 1 abtinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Se aproba ca taxa perceputa pentru eliberarea atestatelor de producator sa fie de 50 de lei.

Art.1 (2) Tariful menţionat mai sus se aplică şi în cazul vizării atestatelot de producător, la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis, Compartimentului taxe şi impoxite din cadrul primăriei, Agentului agricol din cadrul primăriei, Locuitorilor comunei

665 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL