Publicat la 25-02-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere cererea societatii SC Agromec Dudestii Vechi SRL cu nr. 24.02.2015

Tinand cont de prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996 si de prevederile Legii 287 /2009 privind Codul Civil

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea notarii ca proprietar a Comunei Dudestii Vechi in CF 400178 Dudestii Vechi, nr. top 8059.

Art.2 Terenul nu face obiectul vreunei cereri de retrocedare si nu exista pe rol litigii privind acest teren.

Art.3 Terenul este situat in intravilanul comunei Dudestii Vechi si face parte din proprietatea privata a comunei.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, BCPI Sannicolau Mare, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 12 din 25.02.2015.pdf
770 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL