Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Avand in vedere cererea d-nei Buza Ioana cu nr. 819/05.03.2015 si a faptului ca imobilele inscrise in CF 401070 Dudestii Vechi si CF Dudestii Vechi sunt in proprietatea comunei Dudestii Vechi

Tinand cont de prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996 si de prevederile Legii 287 / 2009 privind Codul Civil

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l si , art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea notarii ca proprietar a Comunei Dudestii Vechi in CF 401070 Dudestii Vechi, nr. top 25.

(2) Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea notarii ca proprietar a Comunei Dudestii Vechi in CF 403896 Dudestii Vechi, nr. top 33/b.

Art.2 Imobilele descrise in art.1 sunt situate in intravilanul comunei Dudestii Vechi, localitatea Cheglevici, si fac parte din proprietatea privata a comunei.


Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 25 din 30.03.2015.pdf
692 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL