Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Avand in vedere refaratul nr. 1209/30.03.2015 intocmit de d-l Ciocani Luca, avand calitatea de inspector protectie civilă în cadrul primăriei comunei Dudeştii Vechi, avizat de primar.

Avand în vedere prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 15 / 2005, Legea nr. 481 /2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tinand cont de prevederile HCL 60/2013 si de faptul ca anumiti membrii nu mai ocupa functiile respective

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 _voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă componenţa Comitetului Local pentu Situaţii de Urgenţa după cum urmează:

DESCARCATI TABELUL IN FORMAT PDF DIN SECTIUNEA DE MAI JOS

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Locuitorilor comune

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 26 diin 30.03.2015.pdf
682 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL