Publicat la 31-03-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Avand in vedere refaratul nr.1158/25.03.2015 intocmit de d-l primar prin care se propune delegarea d-nei ACSINTE Ramona pentru a semna în faţa instanţei contractul de vanzare-cumparare, conf. sentinţei civile pronunţate în dosarul civil nr. 1202/295/2014

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se deleagă dna. secretar delegat Ramona Iulia ACSINTE, identificată prin C.I. seria TZ nr. 102582, CNP 2821216350052, domiciliată în localitatea Dudeştii Vechi, nr. 766, jud. Timiş pentru a reprezenta Consiliul Local Dudestii Vechi şi Comuna Dudeştii Vechi în faţa Judecătoriei Sânnicolau Mare, în vederea semnării unei tranzacţii în dosarul civil nr. 1202/295/2014, declarând că este de acord cu intabularea domnului Stanculianu Grigore Alin ca proprietar asupra construcţiei evidenţiate în cartea funciară nr. 401658, având nr. top 866/ 177 /b.

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, D-nei Ramona Iulia ACSINTE, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 27 din 30.03.2015.pdf
617 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL