Publicat la 11-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul nr. 2021/ 11.05.2015 întocmit de dl consilier Petcov Gheorghe prin care propune semnara acordului de înfrăţire cu localitatea Bosilegrad din Serbia

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă acordul de înfrăţire şi înţelegerea de cooperare între comuna Dudeştii Vechi, Romania şi oraşul Bosilegrad, Serbia

Art.2 Colaborarea dintre cele două localităţi se va desfăşura pe plan cultural, economic, educaţional,administrativ precum şi în oricare alt domeniu care va duce la dezvoltarea lor.

Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii Vechi să reprezintă comuna Dudeştii Vechi în relaţiile cu autorităţile oraşului Bosilegrad şi să semneze Acordul de coolaborarea prevăzut la art.1

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timiş, Consiliului Judetean Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 31 din 11.05.2015.pdf
705 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL